Privatpersoner som behöver juridisk hjälp

Behöver du rådgivning i samband med en familjerättslig situation eller har du frågor kring din bostad eller lokal? Då är Juridik Online perfekt för dig. Vi ser till att er framtid säkras genom bl.a. testamente och framtidsfullmakt samt hjälper gärna till att lösa tvister med hyresvärd eller BRF. Vi hjälper även till med myndighetsärenden om du exempelvis vill överklaga ett bygglovsbeslut eller något annat myndighetsärende. Välj mellan fastpris eller löpande räkning. Vår grundtaxa är 1995 kr/h exklusive moms men i ärenden då vi tillämpar er rättsskyddsförsäkring debiterar vi 1781,25 kr ink. moms (avser 2021 års taxa).