Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du känna dig säker inför framtidens oförutsägbara händelser. Det innebär att du utser någon som du litar på att ta hand om dina ekonomiska och/eller personliga angelägenheter när du inte längre kan göra det själv.

Framtidsfullmakten skrivs i förebyggande syfte och är ett mycket bättre alternativ än en opersonlig god man eller förvaltare som annars utses. Fullmakten kan ges till flera olika personer och dessa personer kan tilldelas olika behörigheter.

Med en framtidsfullmakt kan du få hjälp med bl.a. bankärenden, betala räkningar, ingå avtal, teckna försäkring och sälja bostaden. Du kan även få hjälp i frågor om social omsorg, exempelvis ansöka om särskilt boende, kontakt med vården och myndigheter och i övrigt bevaka dina personliga intressen. 

Juridik Online hjälper dig att skräddarsy fullmakten och säkerställer att den uppfyller samtliga formkrav. Säkra din framtid och skriv en framtidsfullmakt hos Juridik Online redan idag!